Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

FIȘA DE EVALUARE ȘTIINȚIFICĂ
a propunerii de proiect de inovare și transfer tehnologic
STUDIU DE FEZABILITATE (Plan de afaceri) Formular
ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС: СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
MINISTERULUI ECONOMIEI A REPUBLICII MOLDOVA Dl. Valeriu LAZAR
NOTĂ INFORMATIVĂ cu privire la aprobarea „Planului de măsuri pentru aducerea P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) până la starea exemplară
REGULAMENT cu privire la modul și acordare a premiilor, ajutorului material și suplimentelor la salariul angajaților Î.S. „ASELTEH” - administrator al P.Ș.T. „Academica” cu I.I. „Inovatorul”
ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В МОЛДОВЕ С УЧЕТОМ ОПЫТА В ФИНЛЯНДИИ
NOTĂ INFORMATIVĂ cu privire la Legea „Privind finanțarea activității venture (de risc)” Analiza impactului de reglementare
FIȘA DE EVALUARE a proiectelor de inovare și transfer tehnologic
PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a INCUBATORULUI DE INOVARE „INOVATORUL”
Dlui. Președinte Academician Gheorghe DUCA
NOTĂ INFORMATIVĂ Dlui. Președinte Academician Gheorghe DUCA
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ВОСПРИИМЧИВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ МОЛДОВЫ К ИННОВАЦИЯМ
HOTĂRÂRE cu privire la reorganizarea Incubatorului de Inovare „Inovatorul” și Parcului Științifico-Tehnologic „Academica”
ВЕНЧУРНЫЕ СТРУКТУРЫ ФИНАНСИРУЮЩИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ФИНЛЯНДИИ