Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Scopurile si obiectivele

Obiectivele fundamentale în funcţionarea Parcului sunt crearea condiţiilor favorabile pentru activitatea rezidenţilor în domeniul activităţii de inovare (indiferent de forma de proprietate), în scopul consolidării, sporirii competitivităţii şi adaptării acestora la condiţiile mediului economic prin fabricarea produselor si acordarea serviciilor inovaţionale, precum şi susţinerea lor prin intermediul acordării serviciilor de consultanţă, contabile, juridice, arendă a spaţiilor şi alte servicii în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

· Activitatea Parcului ştiinţifico-tehnologic are la bază următoarele obiective:

a)Crearea mediului economic favorabil, dezvoltarea pieţelor interne, diversificarea genurilor de activitate economică.

b) Sporirea numărului întreprinderilor de inovare, majorarea competitivităţii acestora, şi prin urmare, crearea locurilor de muncă, extinderea bazei impozabile a statului.

c)Utilizarea complexă a resurselor ţării, inclusiv a resurselor umane, de producere, tehnologice, naturale, etc.

d) Sporirea activităţii de inovare a businessului în general, implementarea noilor tehnologii şi know-how.

e)Favorizarea colaborării între antreprenori, savanţi şi cercetători în domeniul de inovare şi transfer tehnologic, atât la nivel naţional cât şi internaţional.

f) Contribuirea la creşterea bunăstării populaţiei, îmbunătăţirii condiţiilor de trai .

III. SARCINI
· Pentru realizarea scopurilor scontate Parcul soluţionează (tehnic – prin intermediul Administratorului) următoarele sarcini:

a)Crearea şi dezvoltarea infrastructurii de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii inovaţionale.

b) Crearea condiţiilor pentru comercializarea produselor inovaţionale, acordarea posibilităţilor suplimentare savanţilor pentru participarea la efectuarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi experimentale de construcţie, orientate asupra creării produselor şi tehnologiilor pentru businessul sciento-intensiv în scopul generării unui nou curent de antreprenori în sfera tehnologiilor noi şi businessului intelectual.

c)Instruirea personalului rezidenţilor în problemele managementului şi marketingului de inovare.

d) Acordarea serviciilor complexe de consultanţă şi informaţionale prin intermediul instruirii suplimentare în problemele legislaţiei Republicii Moldova şi dreptului internaţional, expertizei tehnico-ştiinţifice, activităţii de inovare, protecţiei proprietăţii intelectuale şi păstrării tainei comerciale, problemele impozitării, creditării, investiţionale, etc.

e)Organizarea conferinţelor, expoziţiilor, seminarelor privind problemele organizatorice, economice şi juridice ale antreprenoriatului în sfera tehnico-ştiinţifică, inclusiv cu participarea entităţilor internaţionale.

f) Efectuarea interacţiunii operaţionale cu organele administrării publice locale şi de stat.

g)Efectuarea interacţiunii cu fondurile şi programele autohtone şi internaţionale în scopul atragerii resurselor suplimentare pentru realizarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic.

h) Contribuţia la atragerea investiţiilor pentru cercetarea şi elaborarea proiectelor şi programelor savanţilor, care asigură implementarea inovărilor.

i) Activitatea de cercetare şi expertiză de marketing (colectarea informaţiei comerciale privind starea pieţelor şi conjunctura acestora, previzionarea tendinţelor de dezvoltare a pieţelor); pregătirea sumarelor economice şi elaborarea recomandărilor corespunzătoare; acordarea serviciilor de marketing în cadrul proiectelor, realizate în Parc.