Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Serviciile

Realizarea cu succes a proiectelor de inovare în cadrul parcului în mod direct depinde de eficienţa serviciilor prestate de către Administrator.

Nomenclatorul şi conţinutul serviciilor trebuie să corespundă necesităţilor reale ale rezidenţilor.

De aceea, înainte de a propune rezidentului încheierea contractului cu privire la prestarea serviciilor administratorul trebuie reieşind din scopurile şi sarcinile de relizare a proiectului să stabilească şi să consulte rezidentul de care servicii anume va avea nevoie acesta în procesul realizării proiectului.

Nomenclatorul actual propus de servicii arată în felul următor:

 • consultanţă în probleme de drept – la solicitarea rezidenţilor;
 • reprezentarea intereselor rezidenţilor în oficiile de protecţie a proprietăţii intelectuale, în instanţele juridice şi de guvernare;
 • reprezentarea intereselor în faţa autorităţilor publice centrale şi locale (cu excepţia instanţelor de judecată);
 • consultanţă în probleme de proprietate intelectuală;
 • estimarea obiectelor de proprietate intelectuală;
 • servicii de comunicare şi publicitate;
 • soluţii strategice de dezvoltare;
 • perfectarea materialelor cererii;
 • elaborarea proiectelor de documnete juridice cu caracter nelitigios;
 • consultanţa strategică de vînzări;
 • planificarea financiară de grup (bugetară, avansată, previzionară, periodică);
 • audit de marketing;
 • expertiza juridică a documentelor;
 • perfectarea contractului de licenţă (contractului de cesiune a drepturilor);
 • alocarea bugetelor de marketing;
 • sisteme de indicatori cheie de performanţă (KPI);
 • sisteme de profitabilitate a produselor şi a proiectelor;
 • controlul valorii economice;
 • implimentarea sistemelor de contabilitate managerială şi de transportare financiară (set-up);
 • elaborarea proiectelor de documente juridice cu caracter litigios;
 • revizuiri contabile periodice;
 • efectuarea cercetărilor documentare;
 • calculul salariilor;
 • raportare financiar fiscală;
 • audit financiar şi revizuiri limitate;
 • contabilitate statutară;
 • cursuri contabile personalizate;
 • servicii contabile administrative;
 • gestionarea capitalului circulant;
 • implementarea procedurilor de control intern;
 • arenda oficiilor şi încăperilor de producere;
 • servicii comunale şi telecomunicaţionale;
 • paza şi securitatea.

Însă analiza practicii de utilizare a acestor servicii a arătat, că multe din ele nu sunt printre primele în reitingul serviciilor necesare pentru realizarea proiectelor aprobate în cadrul parcului.

Reieşind din experienţa internaţională rezidenţilor noi trebuie să li se presteze următoarele servicii:

 • căutarea surselor de finanţare a proiectului, inlusiv din contul fondurilor şi companiilor venture;
 • stabilirea relaţiilor de afaceri;
 • organizarea întîlnirilor de afaceri cu parteneri, investori, jurişti, antreprenori cu experienţă, funcţionarii ministerelor ş.a.:
 • crearea bazelor de date cu privire la problemele proiectelor concrete;
 • organizarea seminarilor (treningurilor) cu rezidenţi privind întrebările ce ţin de pregătirea prezentărilor şi propunerilor pentru investori, clienţi, parteneri şi alte întrebări practice ce ţin de realizarea proiectului;
 • căutarea pensionarilor cu experienţă sau antreprenorilor pentru acordarea ajutorului rezidenţilor care încep realizarea noului proiect (sensei experts);