Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Image

Business idei

 1. A fost propusă business-ideea proiectului de inovare „Producerea prafurilor de fructe şi legume în baza biotehnologiilor inovaţionale”

Proiectul prevede crearea unei produceri asociate în domeniul producerii agro-alimentare ce ţine de prelucrarea profundă și complexă a fructelor și legumelor pentru obținerea a noi bio-produse, prafuri de legume și fructe și a substanțelor biologic active. Metoda inventată simplifică procesul de producere şi micşorează considerabil costul de producere în comparaţie cu întreprinderile analoage. După tehnologia elaborată de o companie locală, producţia de praf este produsă în condiţii mai uşoare. De exemplu, un parametru foarte important, cum ar fi timpul uscării, după tehnologia nouă în total, nu va depăşi 2-3 secunde. Timp de aşa o perioadă scurtă, bioprocesele de oxidare practic se reduc la minim şi distrugerea structurelor biologice nu se efectuează. Pierderile reale a părţii nestabile de vitamine constituie mai puţin de 10%. La dizolvarea prafurilor de fructe în apă pînă la concentraţia necesară, de exemplu piureu, această procedură are loc fără dificultăţi şi ca rezultat se obţine bioprodus, care nu se deosebeşte de piureul proaspăt pregătit din roadă naturală proaspăt culesă.

 1. A fost propusă business-ideea proiectului “Încălzire ecologică şi alimentare cu energie electrică”

Clădirile din raionul Rîşcani, Cricova pot fi încălzite în mod econom utilizînd pompele de încălzire “apă-apă” şi “aer-apă” folosind căldura pămîntului şi aerului. Pe acoperişul clădirii se montează rezervoar acoperit cu strat negru selectiv sub vid (apa fierbe la 36 gr) conectate cu tuburi de vid, rezervor de stocare şi două capacităţi de alimentare cu supapă.

 1. A fost propusă business-ideea proiectului “Elaborarea şi producerea liniei de bricheţi cu capacitate calorică înaltă”
 2. A fost propusă business-ideea proiectului „VPS (Virtual dedicated servers)”

VPS (Virtual dedicated servers) reprezinta modalitati de partitionare si rulare a serverelor fizice in mai multe servere virtuale, fiecare cu sistem de operare propriu si resurse alocate. Desi cele 2 tipuri de virtualizari se aseamana in multe feluri, exista diferente notabile intre tehnologiile utilizate si posibilitatile tehnice oferite de cele 2 tipuri de servicii. Tehnologia de virtualizare KVM, utilizata pentru a rula VDS-urile, ofera un nivel de putere mai apropiat de cea a unui server dedicat, oferindu-i proprietati net superioare fata de traditionalul VPS.

 1. Realizare a proiectului „Organizarea producerii în serie şi extinderea sferei de utilizare preparatului nou ecologic-pur- a dezinfectantului „Esan”

Compania „Azat-Su” timp de 3 ani din 2008-2009 anii a fost rezident al Incubatorului de inovare „Inovatorul” şi pe parcursul acestei perioade a adus tehnologia preparatului menţionat la stadia producţiei industriale, a obţinut cu ajutorul Administraţiei incubatorului toată documentaţia normativă şi certificatele necesare şi la momentul actual pregăteşte cu ajutorul Administraţiei PŞT „Academica” un proiect pentru organizarea în parc a producerii în serie a preparatului „Esan”, comercializarea acestuia în RM şi alte ţări, cît şi extinderea sferei de utilizare a acestuia, inclusiv şi în diferite ramuri ale agriculturii, ecologiei, medicinei şi altele.

 1. Compania „Divas-VMT” SRL a propus business-ideea proiectului de inovare „Organizarea construirii clădirilor uşor montabile după tehnologii inovaţionale din construcţii uşoare de oţel cu pereţi subţiri”

Tehnologia menţionată permite utilizarea metodei ieftine şi rapide de construcţie a clădirilor industriale, încăperilor pentru depozitare, construcţiilor administrative şi sportive, caselor. Clădirile cu schelet portant uşor montabile se deosebesc prin tehnologia simplă de asamblare, rezistenţă, nivel înalt de siguranţă, mobilitate. Construcţiile sunt durabile şi ecologice. Preţul unei clădiri finisate este cu 20-30% mai mic ca preţul unei clădiri asemănătoare construite din alte materiale. Sistema de construcţie flexibilă permite combinarea cu orice materiale tradiţionale (cărămidă, lemn, beton armat). Construirea după acest sistem însamnă utilizarea în scheletul portant a profilurilor galvanice din oţel, unite prin şuruburi şi buloane. Posibilităţile arhitecturale şi domeniile de folosire sunt foarte largi. Acest sistem complex pentru construirea clădirilor cu cîteva etaje (pînă la 3) se potriveşte pentru construcţiile tipice şi individuale, clădiri publice şi locuinţe.

 1. Compania „Gherion-service” SRL a propus o business-idee în calitate de proiect de inovare: „Producerea dispozitivului – economizator de gaz „SVL”

Dispozitivul este destinat micşorării consumului de gaz la arderea în sobe şi micşorarea costurilor de producţie.

 1. Persoana fizică Arabadji Vasilie a propus business-ideea pentru incadrarea în Incubatorul de inovare „Inovatorul” „Producerea matrasei speciale pentru proceduri de tratament şi profilactică a manifestărilor neurologice ale osteocondrozei coloanei vertebrale”.
 2. Compania „IBS” Israel a propus business-ideea în calitate de proiect de inovare „Implementarea şi utilizarea tehnologiilor de control a umidităţii (ceaţă uscată)în diferite domenii de activitate ale oamenilor cu scopul micşorării bruşte a pierderilor, păstrării calităţii producţiei şi obţinerea unui efect economic considerabil”.

Legume. Tehnologia propusă se referă la cartofi, la fel „ceaţa uscată” este efectivă pentru păstrarea morcovului, cepei, alte culturi leguminoase. Respectiv, fiecare din ele are un regim de păstrare. Efectul economic înal de la utilizarea sistemului propus de Coordonare şi control a umidităţii a fost atins în: 1. Păstrarea fructelor, citruşilor, produselor perisabile; 2. Majorarea termenului de viaţă şi aspectului comercial a ierburilor proaspete; 3. Creşterea florilor în sere, păstrarea şi transportarea lor; 4. Păstrarea bumbacului şi confecţionarea produselor din el; 5. Creşterea şi păstrarea ciupercilor; 6. Păstrarea tutunului şi în industrie de tutun; 7. Păstrarea şi coacerea bananelor; 8. Salvarea problemei de transportare a legumelor, fructelor şi produselor perisabile prin căi maritime la distanţe mari. Aici poate fi instalat un sistem personal, ca un dispozitiv închis pentru conteinere speciale nu numai pentru transportări maritime ci şi terestre. 9. În industria uoară; 10. În producerea hîrtiei, păstrarea producţiei din hîrtie şi în industrie tipografică; 11. Pentru colectarea prafului în locurile de formare a carierelor, producerea cimentului etc; 12. În industria prelucrării lemnului şi confecţionarea mobilei;

 1. Compania „Garma-Grup” SRL a propus business-ideea proiectului de inovare „Producerea biocombustibilului (bioetanolului) din deşeuri agricole”.

Business-ideea se găseşte la etapa producerii seriei experimentale a biocombustibilului şi proiectul va ţine de organizarea producerii în serie.

 1. Compania „Arbustum” SRL a propus business-ideea proiectului de inovare „Producerea încălzitoarelor solare de apă de construcţie originală la preţuri competitiv joase”.

Încălzitoarele de apă menţionate compania va produce la cele mai joase preţuri în Moldova în comparaţie cu produsele analoage autohtone şi din străinătate.

 1. Compania „Solura-Term” SRL a propus business-ideea proiectului de inovare „Implementarea tehnologiei de utilizare a Panourilor Fotovoltaice pentru obţinerea energiei electrice”

Panourile pot fi folosite pentru iluminarea şi încălzirea caselor individuale, iluminarea străzilor şi altele.

 1. Compania „Antatix-grup”SRL a propus business-ideea proiectului de inovare „Organizarea producerii şi montării clădirilor şi construcţiilor din lemn din bîrne cilindrice”.
 2. Compania „Rif Acvaaparat”SA a propus business-ideea pentru proiectul de inovare „Dispozitiv pentru spălarea articolelor textile şi decontaminarea apei”.
 3. Compania „Profilabdiagnostic”SRL a propus proiectul: “Crearea a unei rețele de laboratoare pentru diagnosticarea rapidă a bolilor infecțioase și parazitare pe baza de teste de diagnostic inovatoare (ASL, Antistreptolizin-O, Candida-Latex, Hepa Trihomono-Latex Tex, Pregna Tex, Waaler-Rose)”.

Proiectul propus pune în aplicare metodele express de diagnosticare de laborator al bolilor care nu necesită echipament special, cu un cost redus încorporat în multe țări dezvoltate ale lumii și, prin urmare, au un grad ridicat de corelare cu metodele de diagnosticare similare cu cele internaționale.

 1. Compania „Compan Service ” SRL a propus proiectul:”Activitatea în cleaning pe baza tehnologiilor noi-probiotice”.

Proiectul prevede utilizarea pentru prima dată a probioticilor pentru curăţire din anul 2005, unde s-a determinat posibilitatea unicală de curăţire şi dezinfecţie în cele mai dificile domenii de trai şi de producere, în primul rînd: medicină, creşterea animalelor şi industria alimentară.

 1. Compania izrailiteană „Premier” în colaborare cu compania”Constructorul” în persoana d-nul Postolache Aureliu au propus proiectul „Producerea gelurilor homeopate pentru tratament,elaborate în cadrul PŞT”Academica” utilizînd marca izraeliteană.
 2. Compania „Almaz” din oraşul Voroniş din Rusia a propus în colaborare cu compania „Gherion-Service” au propus proiectul „Utilizarea materialului lemnos de pe masivele de păduri arse din regiune Voroniş pentru producerea bricheţelor şi peleţilor”.

Acest proiect va permite obţinerea materii prime ieftine ca rezultat a curăţirii masivelor de pădure arse.

 1. Centrul de medicină „Oculus Prim” a propus proiectul:”Activitatea în domeniul oftalmogiei cu utilizarea noilor tehnologii de corecţie a vederii sau refracţiei”.

În proiect se prevede utilizarea linzelor de noapte de la reprezentanţa companiei „Paragon”din Canada.

 1. Compania „Ioxa-Impex”a propus proiectul:”Prelucrarea complectă a deşeurilor menagere solide, producerea combustibelului şi îngrăşămintelor”.

În proiect se prevede organizarea fabricii de neutralizare şi prelucrare termică a deşeurilor menagere solide, obţinerea combustibelului şi energiei din surse regenerabile.Proiectul prevede implimentarea tehnologiilor performante şi procurarea utilajului respectiv atît în Republica Moldova cît şi peste hotare.În procesul de realizare a proiectului inovaţional reeşind din asortimentul şi volumul de producere a combustibelului va creşte autoritatea şi competitivitatea întreprinderii.Proiectul soluţionează problemele de prelucrare complectă a deşeurilor şi exclude poluarea mediului.

 1. Compania”Agromodvita”SRL propune proiectul: “Cultivarea algelor la întreprinderea SRL”Garma-Grup”

prin utilizarea CO2 de la producerea bioetanolului. Proiectul prevede utilizarea CO2 pentru cultivarea algelor şi folosirea lor la obţinerea bioetanolului, furajelor.

 1. Compania “Garma-Grup” SRL în colaborare cu laboratorul de chimie a USM a propus proiectul: ”Cultivarea amarantului,prelucrarea lui şi utilizarea deşeurilor pentru intensificarea procesului de concentraţie a metanului în biogaz”.Proiectul prevede creşterea şi prelucrarea amarantului în sat.Fîrlădani r-nul Hînceşti şi utilizarea deşeurilor în procesul de producer a biogazului la întreprinderea SRL”Garma-Grup”
 2. Nicalae Lupovşciuc a propus o tehnologie performantă de producerea a alcoolului etilic şi a bioetanolului cu amplasarea la fabrica de producerea a alcoolului din Ştefan Vodă.
 3. Compania ukraineană societatea pe acţiuni de tip închis “SBI” a propus colaborarea în domeniul de producere a “marfurilor mature”.

Compania dată dispunde de mai mult de 100 de patente noi, unicale a tehnologiilor industriei chimice ,cu un înalt nivel de eficienţă energetică şi la preţ redus. Modul de colaborare propus este de a participa în crearea noilor întreprinderi cu investirea în ele a activelor nemateriale a întreprinderii “SBI” şi active material a partenerilor în baza contractelor de finanţar.